Newyddion

Drych, Drych ar y wal, a fyddai eich staff yn hoff o daith ir panto?

15-11-2019

 

Pam na wnewch chi ddiolch i’ch staff a’u teuluoedd am eu holl waith caled gyda thaith Nadoligaidd i weld pantomeim Eira Wen ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl.

Rydym yn cynnig gostyngiadau arbennig…Os byddwch yn prynu 11+ tocyn cewch 10% o ostyngiad, 20-29 tocyn cewch 15% o ostyngiad, 50+ tocyn cewch 20% o ostyngiad ar berfformiadau Premiwm a Safonol yn unig.

Mae Vern Griffiths, Kyle Tovey a Laura Mansell yn ôl yn dilyn llwyddiant y llynedd a bydd Siwan Henderson yn perfformio mewn panto am y tro cyntaf ym Mhafiliwn y Grand fel Eira Wen.

Peidiwch ag anghofio bod gennym yr holl gynhwysion ar gyfer panto perffaith, gyda dihiryn llwfr, comedïwr anlwcus a hen wraig ddigrif dros ben, yn ogystal â setiau a gwisgoedd trawiadol, caneuon a dawnsfeydd hyfryd, a llond gwlad o hwyl slapstic!

Mae’r panto yn rhedeg o ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr tan ddydd Sul 5 Ionawr, felly dewch i ymuno â’r hwyl.
 

Rhowch ganiad i’n tîm panto ar 01656 815995 (Dyfynnwch: BBFPanto) neu gallwch archebu ar-lein yn www.grandpavilion.co.uk

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >