Neges gan Noddwr

Yr AC dros Ben-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones:

“Rwyf yn falch iawn o gael fy ngwahodd i fod yn Noddwr Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Rwyf wedi ymddiddori ym materion y Fforwm ers rhai blynyddoedd ac rwyf wedi ei weld yn mynd o nerth i nerth. Mae’n wych gweld y fforwm yn cynnwys busnesau o bob maint ac o bob sector ac mae’n galonogol i weld cymaint o fusnesau ardderchog yn gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd.”