Canllaw Siopau Pop-yp

Cydnabyddir bod dull mwy hyblyg yn dod i’r amlwg ar gyfer gosod eiddo gwag yng nghanol trefi.

Gallwch weld canllaw Siopau Pop-Yp i helpu darpar denantiaid i ddilyn y broses o sefydlu siop Pop-Yp.

Mae’r canllaw yn darparu cyngor ar y canlynol:

  • ardrethi busnes
  • dull cam wrth gam o agor siop Pop-Yp
  • logisteg rhedeg siop Pop-Yp

Canllaw Siopau Pop-yp (.PDF 3.53MB)

Gallwch hefyd ddefnyddio’r Mynegai Eiddo Canol Trefi (External link – Opens in a new tab or window) i helpu i ddod o hyd i’r gofod addas yng nghanol ein trefi.