Cysylltwch â ni

Fforwm Busnes Pen-y-Bont ar Ogwr
Yr Uned Datblygu Economaidd
Lefel 3
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 815320 / 01656 815322
E-bost: business@bridgend.gov.uk


Ffurflen ymholi