Digwyddiadau

Ein rhaglen

Mae gennym ni raglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol.

Mae pob un o’r digwyddiadau uchod yn rhad ac am ddim oni nodir yn wahanol. Mae’n hanfodol i chi gadw eich lle ymlaen llaw.

Dyddiadur Digwyddiadau Busnes 2021

Sut i gadw lle:

Cliciwch ar ddigwyddiad i gael mwy o wybodaeth neu anfon e-bost at: business@bridgend.gov.uk (cadw lle ymlaen llaw yn hanfodol)

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk


Cyfleoedd i siaradwyr

Dewch yn siaradwr a rhannwch eich profiad – cysylltwch â ni am ragor o fanylion.