Manteision aelodaeth

Stock image of members

Beth yw manteision aelodaeth?

  • Digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio am ddim
  • Blaenoriaeth wrth archebu lle mewn digwyddiadau y codir tâl amdanynt
  • Cyfle i roi baner hysbysebu ar dudalen flaen gwefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr (gyda dolen i wefan eich cwmni)
  • Cynnwys taflen fewnosod / hysbyslen yn hyrwyddo eich busnes yng nghylchlythyr chwarterol business@bridgend (a anfonir at dros 1,300 o gysylltiadau busnes)
  • Cynnwys proffil o’ch busnes yn e-fwletin misol neu gylchlythyr chwarterol business@bridgend
  • Cyfle i gynnwys dolen i wefan eich cwmni ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr
  • Cael yr hawl i arddangos logo Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar wefan eich cwmni

Os hoffech drafod unrhyw un o’r cyfleoedd hysbysebu a restrir uchod, cysylltwch â Nicola Fedyszyn, Swyddog Marchnata Corfforaethol ar 01656 815322 neu anfonwch e-bost i: nicola.fedyszyn@bridgend.gov.uk