Newyddion

Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Mae’r Mynegai Eiddo Canol Tref wedi’i adolygu a’i ddiweddaru, yn caniatáu i fusnesau wneud penderfyniadau gwybodus am eiddo canol trefi heb fod angen ymweliad safle. Bydd darpar brynwyr sy’n chwilio am eiddo yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg yn gallu cyfeirio at y Mynegai i werthuso eiddo ar gyfer eu busnes yn […]

Darllenwch 'Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref' >