Newyddion

Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael

Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael trwy’r Gronfa Gwydnwch Economaidd (ERF). Bydd yr ERF yn darparu cyllid ar ffurf grantiau arian parod ar gyfer busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19. Mae’r cyllid […]

Darllenwch 'Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael' >