Newyddion

Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

Mae busnesau yng nghanol tref bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cymryd rhan mewn gweminar am ddim i’w cynorthwyo nhw i ddefnyddio Instagram i farchnata ac arddangos y cynhyrchion a’r gwasanaethau sydd ganddynt ar gael. Bydd y gweithdy byw ar-lein, sy’n cael ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Fforwm […]

Darllenwch 'Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr' >