Newyddion

Llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Gyda llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, mae dinasyddion yr UE sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt wneud cais nawr i barhau i fyw a gweithio yn y DU. Fel rhan o system fewnfudo newydd y DU […]

Darllenwch 'Llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE' >