Newyddion

Rhybuddio busnesau am sgam twyll

Dydd Gwener 20 Awst 2021

Mae busnesau’n cael eu hannog i fod yn wyliadwrus o sgâm twyll sy’n targedu cyflenwyr offer presennol a phosibl i sefydliadau fel y cyngor. Yn ddiweddar, mae busnes lleol wedi colli gwerth bron i £40,000 o nwyddau o ganlyniad i dwyll. Atgoffir busnesau fod pob neges e-bost ddilys gan yr awdurdod yn cael ei anfon […]

Darllenwch 'Rhybuddio busnesau am sgam twyll' >