Newyddion

Rhestr wirio a chynllun gweithredu ar gyfer aflonyddu rhywiol yn y diwydiant lletygarwch ar gael

Dydd Gwener 20 Mai 2022

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi lansio rhestr wirio a chynllun gweithredu er mwyn helpu cyflogwyr y diwydiant lletygarwch i fynd i’r afael ag achosion o aflonyddu rhywiol yn erbyn eu staff. Canfu astudiaeth ddiweddar fod dros hanner y merched a dau draean y bobl LGBT+ sy’n dweud eu bod wedi profi aflonyddu […]

Darllenwch 'Rhestr wirio a chynllun gweithredu ar gyfer aflonyddu rhywiol yn y diwydiant lletygarwch ar gael' >