Newyddion


Galw ar fusnesau i noddi cerfluniau Snoopy

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Gwahoddir busnesau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i noddi cerflun o’r ci Snoopy fel rhan o lwybr cerdded sydd wedi’i gynllunio ar gyfer Porthcawl y flwyddyn nesaf. Seren y llwybr Dogs Trust, a fydd yn cynnwys chwe cherflun o Snoopy, fydd ffrind poblogaidd Charlie Brown o’r stribed cartŵn Peanuts. Bydd Dogs Trust, sydd […]

Darllenwch 'Galw ar fusnesau i noddi cerfluniau Snoopy' >

Mae ymgynghoriad cyllideb Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i lansio

Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Mae’r cyngor wedi lansio ei ymgynghoriad cyllideb blynyddol ar gyfer 2021, o’r enw ‘Llywio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’. Nod yr ymgynghoriad yw ymgysylltu â thrigolion ar weledigaeth hirdymor ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Drwy gwblhau’r arolwg ar-lein hwn, gallwch rannu eich barn ar ein perfformiad fel awdurdod lleol dros y flwyddyn ddiwethaf, a […]

Darllenwch 'Mae ymgynghoriad cyllideb Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i lansio' >

Rhybuddio busnesau am sgam twyll

Dydd Gwener 20 Awst 2021

Mae busnesau’n cael eu hannog i fod yn wyliadwrus o sgâm twyll sy’n targedu cyflenwyr offer presennol a phosibl i sefydliadau fel y cyngor. Yn ddiweddar, mae busnes lleol wedi colli gwerth bron i £40,000 o nwyddau o ganlyniad i dwyll. Atgoffir busnesau fod pob neges e-bost ddilys gan yr awdurdod yn cael ei anfon […]

Darllenwch 'Rhybuddio busnesau am sgam twyll' >

Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Mae’r Mynegai Eiddo Canol Tref wedi’i adolygu a’i ddiweddaru, yn caniatáu i fusnesau wneud penderfyniadau gwybodus am eiddo canol trefi heb fod angen ymweliad safle. Bydd darpar brynwyr sy’n chwilio am eiddo yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg yn gallu cyfeirio at y Mynegai i werthuso eiddo ar gyfer eu busnes yn […]

Darllenwch 'Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref' >

Deli a becws dan reolaeth newydd!

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021

Mae Jodie, mam sengl 24 oed, ar ei phen ei hun yn trefnu pryniant gan y rheolwyr o’r adwerthwr annibynnol H&C Fine Foods, delicatessen a becws yng nghanol tref #Porthcawl. Dechreuodd Jodie weithio yn H&C pan oedd yn ddim ond 16 oed a dros y blynyddoedd mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i oruchwyliwr […]

Darllenwch 'Deli a becws dan reolaeth newydd!' >

Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael

Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael trwy’r Gronfa Gwydnwch Economaidd (ERF). Bydd yr ERF yn darparu cyllid ar ffurf grantiau arian parod ar gyfer busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19. Mae’r cyllid […]

Darllenwch 'Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael' >

Shopmobility i ddychwelyd wrth i’r cynnig parcio am ddim gael ei ymestyn

Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod cynlluniau ar waith i ail-lansio gwasanaeth Shopmobility canol y dref. Roedd yn rhaid cau’r gwasanaeth, sy’n cynnig y defnydd o sgwter trydanol, cadeiriau olwyn, a mwy, i siopwyr anabl, dros dro yn dilyn cau maes parcio aml-lawr Brackla One, yn Cheapside yng nghanol y dref. […]

Darllenwch 'Shopmobility i ddychwelyd wrth i’r cynnig parcio am ddim gael ei ymestyn' >

Cynllun gostyngiad ar rent i barhau

Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymestyn ei gynllun gostyngiad ar rent ymhellach ar gyfer masnachwyr marchnad a phreswylwyr unedau diwydiannol bach. Bydd y gostyngiad o 50 y cant nawr ar waith tan 31 Awst 2021. Mae’n ffurfio rhan o gyfres raddol o gyfraddau rhent rhatach a gafodd eu cyflwyno’n wreiddiol i gefnogi […]

Darllenwch 'Cynllun gostyngiad ar rent i barhau' >

Gall pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref archebu profion Covid-19 ar-lein

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Gall gwirfoddolwyr a thrigolion nad ydynt yn gallu gweithio gartref bellach archebu pecyn hunanbrofi llif unffordd am ddim a ddanfonir yn uniongyrchol i’w cartref. Bydd gwella argaeledd profion llif unffordd yn gwneud profion asymptomatig rheolaidd ar gyfer coronafeirws yn fwy cyfleus a hygyrch i bobl nad ydynt wedi’u cynnwys o dan gynlluniau presennol mewn gweithleoedd, […]

Darllenwch 'Gall pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref archebu profion Covid-19 ar-lein' >

Cyfle olaf i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Does dim llawer o amser ar ôl i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. Cynllun gwerth £220 miliwn sy’n ceisio cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer y gronfa, ond mae’r dyddiad cau ar y gorwel – […]

Darllenwch 'Cyfle olaf i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol' >