Newyddion


Mae Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ar agor

Dydd Mawrth 2 Ebrill 2024

Gall busnesau yn awr gofrestru eu diddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr, sef cynllun newydd sy’n helpu i hyrwyddo lleoliadau gwaith cyflogedig tymor byr. Bydd y cynllun hwn yn helpu preswylwyr ar draws Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau lleoliadau gwaith cyflogedig tymor byr gyda busnesau. Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng Mai […]

Darllenwch 'Mae Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ar agor' >

Cynllun Didyniad Cyflogres ar gael i Fusnesau Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun 25 Mawrth 2024

Mae Cynllun Didyniad Cyflogres ar gyfer staff bellach ar gael i fusnesau ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Cynllun Didyniad Cyflogres yn caniatáu i weithwyr gynilo arian yn rheolaidd, yn uniongyrchol o’u cyflog a chyn iddo gyrraedd eu cyfrif banc. Mae’n ffordd gyfleus a […]

Darllenwch 'Cynllun Didyniad Cyflogres ar gael i Fusnesau Pen-y-bont ar Ogwr' >

Galwad am enwebiadau Cadeirydd y Fforwm Busnes ac Is-Gadeirydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Mae’r Fforwm Busnes yn awyddus i benodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd newydd wedi i’r Cadeirydd presennol, Ian Jessopp gamu i lawr. Gyda chefnogaeth Tîm Menter Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r Fforwm Busnes wedi tyfu’n gyflym ers iddo gael ei lansio yn 2008 a bellach mae ganddo 696 o aelodau, yn cynnwys cwmnïau o bob […]

Darllenwch 'Galwad am enwebiadau Cadeirydd y Fforwm Busnes ac Is-Gadeirydd' >

Cronfa Welliant i Gwsmeriaid a Chymunedau GWR ar agor i geisiadau

Dydd Llun 4 Mawrth 2024

Mae’r gronfa Welliant i Gwsmeriaid a Chymunedau Rheilffordd y Great Western nawr ar agor i geisiadau. Dyluniwyd y gronfa i helpu prosiectau bach a chanolig yn ymwneud â rheilffyrdd y gellir eu cyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol 2024/2025. Mae Rheilffordd y Great Western yn chwilio am brosiectau sydd: o fudd i gwsmeriaid yn cynyddu […]

Darllenwch 'Cronfa Welliant i Gwsmeriaid a Chymunedau GWR ar agor i geisiadau' >

Tri busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ennill yng Ngwobrau Goreuon Gwallt a Harddwch Cymru

Dydd Llun 4 Mawrth 2024

Mae tri salon gwallt ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill prif wobrau yng Ngwobrau Goreuon Gwallt a Harddwch Cymru. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yng Ngwesty Tŷ Newydd ac yn ystod y seremoni, enillodd Beth Daniel Hair Designs, Dean Morgans Salon a’r Unique Hair Salon brif wobrau. Enillodd Beth Daniel Hair Designs wobr y […]

Darllenwch 'Tri busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ennill yng Ngwobrau Goreuon Gwallt a Harddwch Cymru' >

Gwesty a Sba Best Western Heronston yn Cipio Tair Gwobr

Dydd Llun 5 Chwefror 2024

Mae gan Westy a Sba Best Western Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, destun dathlu mawr wedi i’r tîm yno gipio tair gwobr mewn seremonïau diweddar. Enillodd tîm Sba Stepping Stone y gwobrau ‘Sba Moethus y Flwyddyn’ a ‘Thîm Sba y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Diwydiant Harddwch Cymru Creative Oceanic ddydd Sul 21 Ionawr. Enillodd Prif Gogydd y […]

Darllenwch 'Gwesty a Sba Best Western Heronston yn Cipio Tair Gwobr' >

Enwyd tri busnes sydd wedi’u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar Restr Twf Cyflym Cymru 2023

Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023

Mae tri busnes o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu henwi fel rhai o’r 50 o fusnesau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae Curzon Wealth Management, United Worldwide Logistics a BFL Engineering Services oll wedi cael eu henwi ar y rhestr, bob un ohonynt yn cael ei nodi fel cwmni twf cyflym. Ar […]

Darllenwch 'Enwyd tri busnes sydd wedi’u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar Restr Twf Cyflym Cymru 2023' >

Ysgogi’n Rhanbarthol yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Mae Sioe Deithiol Ysgogi’n Rhanbarthol yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddiwedd y mis. Mae’r sioe deithiol yn ddigwyddiad wedi’i deilwra ar gyfer perchnogion busnes neu uwch reolwyr Mentrau Bach a Chanolig o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Cynhaliwyd y digwyddiad blaenorol ym Margoed, ac maent yn cael eu cynnal gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n helpu […]

Darllenwch 'Ysgogi’n Rhanbarthol yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr' >

Cyfreithiau ailgylchu yn y gweithle newydd yn dod i rym yn 2024

Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfreithiau newydd i fusnesau mewn perthynas ag ailgylchu a gwastraff yn dod i rym y flwyddyn nesaf. Bydd y gyfraith yn dod i rym ddydd Sadwrn 6 Ebrill 2024, ac mae’n golygu y bydd gofyn i bob gweithle wahanu ei ddeunyddiau ailgylchadwy yn yr un ffordd mae aelwydydd […]

Darllenwch 'Cyfreithiau ailgylchu yn y gweithle newydd yn dod i rym yn 2024' >

Grantiau o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gael i gefnogi busnesau

Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Gall busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wneud cais am gymorth er mwyn arallgyfeirio, datgarboneiddio, a datblygu fel rhan o gynlluniau Grant Dichonoldeb Busnes a Datblygu Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y cynlluniau hyn eu hariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ennill £19m, […]

Darllenwch 'Grantiau o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gael i gefnogi busnesau' >