Newyddion


Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Mae’r Mynegai Eiddo Canol Tref wedi’i adolygu a’i ddiweddaru, yn caniatáu i fusnesau wneud penderfyniadau gwybodus am eiddo canol trefi heb fod angen ymweliad safle. Bydd darpar brynwyr sy’n chwilio am eiddo yng nghanol trefi Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg yn gallu cyfeirio at y Mynegai i werthuso eiddo ar gyfer eu busnes yn […]

Darllenwch 'Diweddaru’r Mynegai Eiddo ar gyfer busnesau sy’n chwilio am adeilad canol tref' >

Deli a becws dan reolaeth newydd!

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021

Mae Jodie, mam sengl 24 oed, ar ei phen ei hun yn trefnu pryniant gan y rheolwyr o’r adwerthwr annibynnol H&C Fine Foods, delicatessen a becws yng nghanol tref #Porthcawl. Dechreuodd Jodie weithio yn H&C pan oedd yn ddim ond 16 oed a dros y blynyddoedd mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i oruchwyliwr […]

Darllenwch 'Deli a becws dan reolaeth newydd!' >

Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael

Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael trwy’r Gronfa Gwydnwch Economaidd (ERF). Bydd yr ERF yn darparu cyllid ar ffurf grantiau arian parod ar gyfer busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi profi effaith negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19. Mae’r cyllid […]

Darllenwch 'Cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau nawr ar gael' >

Shopmobility i ddychwelyd wrth i’r cynnig parcio am ddim gael ei ymestyn

Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod cynlluniau ar waith i ail-lansio gwasanaeth Shopmobility canol y dref. Roedd yn rhaid cau’r gwasanaeth, sy’n cynnig y defnydd o sgwter trydanol, cadeiriau olwyn, a mwy, i siopwyr anabl, dros dro yn dilyn cau maes parcio aml-lawr Brackla One, yn Cheapside yng nghanol y dref. […]

Darllenwch 'Shopmobility i ddychwelyd wrth i’r cynnig parcio am ddim gael ei ymestyn' >

Cynllun gostyngiad ar rent i barhau

Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymestyn ei gynllun gostyngiad ar rent ymhellach ar gyfer masnachwyr marchnad a phreswylwyr unedau diwydiannol bach. Bydd y gostyngiad o 50 y cant nawr ar waith tan 31 Awst 2021. Mae’n ffurfio rhan o gyfres raddol o gyfraddau rhent rhatach a gafodd eu cyflwyno’n wreiddiol i gefnogi […]

Darllenwch 'Cynllun gostyngiad ar rent i barhau' >

Gall pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref archebu profion Covid-19 ar-lein

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Gall gwirfoddolwyr a thrigolion nad ydynt yn gallu gweithio gartref bellach archebu pecyn hunanbrofi llif unffordd am ddim a ddanfonir yn uniongyrchol i’w cartref. Bydd gwella argaeledd profion llif unffordd yn gwneud profion asymptomatig rheolaidd ar gyfer coronafeirws yn fwy cyfleus a hygyrch i bobl nad ydynt wedi’u cynnwys o dan gynlluniau presennol mewn gweithleoedd, […]

Darllenwch 'Gall pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref archebu profion Covid-19 ar-lein' >

Cyfle olaf i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Does dim llawer o amser ar ôl i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. Cynllun gwerth £220 miliwn sy’n ceisio cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer y gronfa, ond mae’r dyddiad cau ar y gorwel – […]

Darllenwch 'Cyfle olaf i wneud cais ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol' >

Y Cyngor yn chwilio am sefydliad newydd i redeg siop ailddefnyddio

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i bartner gwastraff, Kier, yn chwilio am sefydliad newydd i redeg y siop ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Maesteg. Mae The Siding, a oedd yn cael ei rhedeg gan Wastesavers, wedi cau dros dro ar ôl i’r fenter gymdeithasol gyhoeddi nad yw’n gallu parhau i’w rhedeg. Dywed […]

Darllenwch 'Y Cyngor yn chwilio am sefydliad newydd i redeg siop ailddefnyddio' >

Mae amser yn brin i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Dim ond 50 diwrnod sydd gan ddinasyddion yr UE sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mae’r cynllun, sy’n rhan o system fewnfudo newydd y DU yn dilyn Brexit, yn cynnig yr hawl i ddinasyddion 27 aelod-wladwriaeth yr UE, yn ogystal â dinasyddion […]

Darllenwch 'Mae amser yn brin i wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE' >

Busnesau’n cael gwybod am lythyrau sgam Covid-19

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio am lythyr sgam sy’n honni iddo fod gan Lywodraeth y DU yn dweud wrth gwmnïau bod angen iddynt brynu dyfeisiau puro aer canfod Covid-19. Mae’r Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol (NAFN) yn dweud bod yr ohebiaeth yn honni ei bod gan Dasglu Covid, rhan o’r […]

Darllenwch 'Busnesau’n cael gwybod am lythyrau sgam Covid-19' >