Newyddion


Llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Gyda llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, mae dinasyddion yr UE sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt wneud cais nawr i barhau i fyw a gweithio yn y DU. Fel rhan o system fewnfudo newydd y DU […]

Darllenwch 'Llai na 100 diwrnod tan ddyddiad cau Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE' >

Sut mae grantiau gwelliannau awyr agored yn cefnogi busnesau lleol

Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo llacio, mae nifer o fusnesau a sefydliadau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn cyllid i wneud addasiadau awyr agored a fydd yn helpu i gadw eu cwsmeriaid yn ddiogel. Gan ddefnyddio arian gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, tasglu’r Cymoedd a menter Buddsoddiad Adfywiad Targedig Llywodraeth Cymru, […]

Darllenwch 'Sut mae grantiau gwelliannau awyr agored yn cefnogi busnesau lleol' >

Gall busnesau ddangos eu bod yn ‘barod i fynd’

Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Mae busnesau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i ddangos eu bod yn ‘barod i fynd’ pan fydd cyfyngiadau coronafeirws yn llacio a gallant groesawu cwsmeriaid yn ôl. Mae’r cynllun Rydym yn Barod i Fynd, a grëwyd gan Croeso Cymru mewn partneriaeth â sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill, yn caniatáu i […]

Darllenwch 'Gall busnesau ddangos eu bod yn ‘barod i fynd’' >

Helo Blod trefnu digwyddad digidol i fusnesau

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Mae ein swyddog Helo Blod lleol yn trefnu digwyddiad digidol i fusnesau bychain ar 20 Mawrth rhwng 4pm ac 8pm. Mae’r digwyddiad digidol yn gyfle i siopa a chefnogi rhai o’r busnesau bychain ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os oes gennych chi fusnes bach ac yr hoffech fod yn rhan o’r digwyddiad i arddangos […]

Darllenwch 'Helo Blod trefnu digwyddad digidol i fusnesau' >

Cyngor yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ehangu melin bapur

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £6m i gefnogi cynlluniau ehangu WEPA UK ar ei safle ym Maesteg, a fydd yn gweld 54 o swyddi newydd yn cael eu creu a channoedd yn fwy yn cael eu diogelu. Ym mis Mehefin 2020, cymeradwyodd y cyngor […]

Darllenwch 'Cyngor yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ehangu melin bapur' >

Llywodraeth Cymru yn ymestyn gwyliau ardrethi busnes

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwyliau’r ardrethi ar gyfer y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael ei ymestyn am 12 mis arall. Mae’r pecyn gwerth £380m a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn rhoi gwerthoedd ardrethol hyd at £500,000 i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch, ac elusennau, gyda […]

Darllenwch 'Llywodraeth Cymru yn ymestyn gwyliau ardrethi busnes' >

Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

Mae busnesau yng nghanol tref bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cymryd rhan mewn gweminar am ddim i’w cynorthwyo nhw i ddefnyddio Instagram i farchnata ac arddangos y cynhyrchion a’r gwasanaethau sydd ganddynt ar gael. Bydd y gweithdy byw ar-lein, sy’n cael ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Fforwm […]

Darllenwch 'Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr' >

Busnesau’n dweud eu dweud ar Ŵyl Nadolig Ddigidol

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Mae busnesau wedi cymryd rhan mewn arolwg sy’n darparu adborth ar Ŵyl Nadolig Ddigidol gyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Nod yr ŵyl oedd cynnig ffyrdd amgenach ac mwy diogel i breswylwyr ddathlu’r Nadolig yng nghanol trefi yn ystod pandemig coronafeirws, a gafodd ei gynllunio i gefnogi busnesau lleol trwy ddarparu cyfleoedd i arddangos […]

Darllenwch 'Busnesau’n dweud eu dweud ar Ŵyl Nadolig Ddigidol' >

Un o gwmnïau allforio mwyaf blaenllaw Cymru yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Mae Markes International, un o gwmnïau allforio mwyaf blaenllaw Cymru, wedi arwyddo prydles 15 mlynedd yn Central Park yn Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cwmni’n gweithgynhyrchu offer sy’n gallu adnabod olion cemegion yn yr atmosffer i gleientiaid byd-eang. Mae Markes International yn symud o Lantrisant i Ben-y-bont ar Ogwr, lle mae adeilad yn cael […]

Darllenwch 'Un o gwmnïau allforio mwyaf blaenllaw Cymru yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr' >

Gostyngiad rhent newydd i fasnachwyr marchnad ac unedau busnesau bach

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymestyn ei gynllun rhenti rhatach ar gyfer masnachwyr marchnad a meddianwyr unedau diwydiannol bach. Mae’r gostyngiad o 50 y cant, a fydd ar waith tan 31 Mawrth 2021, yn rhan o gyfres o gyfraddau rhenti rhatach a gyflwynwyd yn wreiddiol i gynorthwyo busnesau bach a chanolig wrth […]

Darllenwch 'Gostyngiad rhent newydd i fasnachwyr marchnad ac unedau busnesau bach' >