Busnes yn Erbyn Trosedd Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020

Gall lladrad manwerthu gael effaith sylweddol ar berfformiad manwerthwyr.

Mae canol dref Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd camau cadarnhaol i helpu manwerthwyr i wella eu perfformiad drwy waith llwyddiannus Busnes yn Erbyn Trosedd Pen-y-bont ar Ogwr (BBAC). Nod BBAC yw gweithio gyda phartneriaid allweddol, megis Heddlu De Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddatblygu ffyrdd o leihau pob math o drosedd busnes.

Os hoffech wybod mwy am waith BBAC, cysylltwch â’u Cydlynydd Trosedd drwy e-bost: justin@bridgendbac.co.uk

 

<< Yn ôl at Newyddion