Seremoni wobrwyo flynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun 5 Hydref 2020

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i fusnesau ac yn anffodus oherwydd y pandemig parhaus, ni fydd seremoni wobrwyo flynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei chynnal eleni.

Yn hytrach, rydym wedi clywed gan fusnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am yr hyn y mae bod yn aelod o’r fforwm wedi’i olygu iddynt a sut maent yn ymdopi ac yn addasu yn sgil y pandemig coronafeirws.

<< Yn ôl at Newyddion