Cyrraedd y safon

Dydd Gwener 15 Ionawr 2021

Ar ôl bod yn un o ddigwyddiadau Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, cafodd un o enillwyr y raffl gymorth ac fe ddechreuodd ei busnes ei hun.

Darllen yma: Making the cut pdf