Deli a becws dan reolaeth newydd!

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021

Mae Jodie, mam sengl 24 oed, ar ei phen ei hun yn trefnu pryniant gan y rheolwyr o’r adwerthwr annibynnol H&C Fine Foods, delicatessen a becws yng nghanol tref #Porthcawl.

Dechreuodd Jodie weithio yn H&C pan oedd yn ddim ond 16 oed a dros y blynyddoedd mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i oruchwyliwr siop.

Gyda mentora a chefnogaeth y perchnogion presennol, mae Jodie yn mynd â’r busnes sefydlog llwyddiannus 12 oed i’w gam nesaf o dwf a datblygiad, gyda syniadau newydd, angerdd newydd a barn ffres am yr hyn y mae’n ei olygu i fasnachu ar y stryd fawr.

Pob lwc, Jodie!

<< Yn ôl at Newyddion