Enwyd tri busnes sydd wedi’u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar Restr Twf Cyflym Cymru 2023

Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023

Mae tri busnes o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu henwi fel rhai o’r 50 o fusnesau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Mae Curzon Wealth Management, United Worldwide Logistics a BFL Engineering Services oll wedi cael eu henwi ar y rhestr, bob un ohonynt yn cael ei nodi fel cwmni twf cyflym.

Ar y cyd, cynhyrchodd y busnesau ar y rhestr eleni drosiant o £880 miliwn yn 2022 a thyfodd ar gyfartaledd o 208% dros dair blynedd.

Sefydlwyd y rhestr Twf Cyflym 50 yn 1999 gan yr UK Fast Growth 50 Index ac mae wedi’i dylunio i arddangos busnesau sydd wedi ehangu yn gyflym ac wedi arddangos cyflawniadau rhyfeddol yn ystod eu gweithrediadau.

Dysgwch fwy a darllenwch y rhestr lawn o fusnesau ar y rhestr.

<< Yn ôl at Newyddion