Aelodaeth Halo am bris gostyngol ar gael i fusnesau

Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Mae Halo Leisure yn cynnig aelodaeth ddisgownt ‘Egnïol Gyda’n Gilydd’.

Mae’r aelodaeth unigryw ar gyfer cwmnïau a grwpiau yn cynnwys mynediad i BOB safle Halo, sy’n cynnwys:

  • Pyllau nofio
  • Dosbarthiadau ymarfer corff grŵp
  • Campfeydd
  • Cyfleusterau Sba
  • Archebu ymlaen llaw ar-lein
  • Ystafelloedd tynhau
  • Campfeydd hydro

A llawer mwy ar gael i’w ddefnyddio.

Nid oes unrhyw ffi ymuno i gofrestru gyda Halo Leisure ac nid oes contract – yn syml gallwch ganslo unrhyw bryd.

Gall busnesau hefyd ddefnyddio’r cod gostyngiad 6weeksFREE i gael chwe wythnos gyntaf eu haelodaeth am ddim wrth gofrestru.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: luke.roberts@haloleisure.org.uk

<< Yn ôl at Newyddion