Busnesau’n cael gwybod am lythyrau sgam Covid-19

Dydd Gwener 21 Mai 2021

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio am lythyr sgam sy’n honni iddo fod gan Lywodraeth y DU yn dweud wrth gwmnïau bod angen iddynt brynu dyfeisiau puro aer canfod Covid-19.

Mae’r Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol (NAFN) yn dweud bod yr ohebiaeth yn honni ei bod gan Dasglu Covid, rhan o’r Adran Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)  ac yn defnyddio’i logo.

Y cyfeiriad ar y llythyr yw eiddo preswyl yn Llundain ac mae’n dweud ei fod yn rhoi gwybod am newid yn y gyfraith i fusnesau a’r gofyniad i osod “puryddion aer Covid-ddiogel” o 3 Mai 2021. Mae’n nodi y gallai methu â chydymffurfio arwain at ddirwyon hyd at £5,000.

Dywed BEIS fod y llythyrau’n gwbl anwir ac mae’n ymchwilio i’r mater. Nid oes gofyniad cyfreithiol i fusnesau osod puryddion o’r fath.

Dim ond gan ffynonellau dibynadwy y dylai busnesau gael cyngor, fel Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU, ac os oes amheuaeth, dylent gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am arweiniad.

Os byddwch yn derbyn un o’r llythyrau hyn, rhowch wybod i NAFN drwy e-bostio .

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i dudalen we’r cyngor.

<< Yn ôl at Newyddion