Gwobrau Busnes Cymru 2023 bellach yn agored i ymgeiswyr

Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Gall busnesau ledled y fwrdeistref sirol bellach ymgeisio ar gyfer Gwobrau Busnes Cymru 2023.

Mae’r gwobrau’n dathlu BBaChau o bob cwr o Gymru, wrth iddynt gystadlu am wobrau mwyaf anrhydeddus Cymru.

Wedi’u trefnu gan Siambrau Cymru, dyma ugeinfed flwyddyn y gwobrau, ac mae busnesau’n cael cyfle i ymgeisio am ddim ym mha bynnag ffordd a ddymunant, p’un a ydynt yn dewis ymgeisio dros fideo neu drwy lenwi ffurflen fer.

Mae 10 categori:

  • Ymrwymiad i Gwsmeriaid B2B
  • Ymrwymiad i Gwsmeriaid B2C
  • Busnes Digidol y Flwyddyn
  • Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Ymgysylltiad Gweithwyr
  • Busnes Byd-eang y Flwyddyn
  • Busnes Gwyrdd y Flwyddyn
  • Busnes Arloesol y Flwyddyn
  • Llesiant yn y Gweithle
  • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw dydd Gwener 17 Chwefror 2023, a bydd y seremoni’n cael ei chynnal yn ICC Cymru, ddydd Iau 18 Mai 2023.

Dysgwch fwy a chyflwynwch gais ar gyfer y gwobrau.

<< Yn ôl at Newyddion