Lansio rhwydwaith busnes newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 12 Mai 2022

Mae rhwydwaith busnes newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i lansio’n swyddogol.

Bydd Rhwydwaith Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio fis yma, ac yn cael ei gynnal yn fisol er mwyn helpu busnesau i rwydweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ar hyn o bryd, mae’r rhwydwaith yn gweithredu drwy grwpiau Facebook a LinkedIn, y mae busnesau’n cael gwahoddiad i ymuno â nhw.

Bydd y rhwydwaith yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf bob mis rhwng 4pm a 6pm yn yr Huna Café Bar ar Stryd Elder.

Dysgwch fwy ac ymunwch â’r grwpiau Facebook a Linkedin.

<< Yn ôl at Newyddion