Blog


CRM thumbnail

3 rheswm pam mae angen System ‘CRM’ ar eich busnes bach

Dydd Gwener 24 Mehefin 2016

Mae Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn ffordd hawdd i fusnes reoli ei holl ryngweithio â chwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid. Bydd diffinio strategaeth CRM yn sicrhau bod prosesau eich busnes yn hwylus ac effeithlon, tra gall mwy o ymwybyddiaeth helpu’ch busnes i wella cysylltiadau, cadw cwsmeriaid a hybu elw hirdymor. Yn benodol, mae system CRM […]

Darllenwch '3 rheswm pam mae angen System ‘CRM’ ar eich busnes bach' >

Social Media thumbnail

Pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar Gyfryngau Cymdeithasol oddi wrth Cyflymu Cymru i Fusnesau

Dydd Gwener 22 Ebrill 2016

Iawn neu beidio, mae’r cyfryngau cymdeithasol yma i aros. Ewch ar y blaen o’r cychwyn cyntaf ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’n hawgrymiadau gwych. Ewch lle mae’ch cwsmeriaid Agor sianelau cyfathrebu da gyda’ch cwsmeriaid yw’r allwedd. Ceisiwch ganfod pa lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maen nhw’n eu defnyddio, ymunwch â nhw a chreu eich presenoldeb ar lein […]

Darllenwch 'Pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar Gyfryngau Cymdeithasol oddi wrth Cyflymu Cymru i Fusnesau' >