Llwyddiant lleoliad PopUp Wales yn Stryd Adare

Dydd Mercher 8 Mai 2024

Bu PopUp Wales yn dathlu llwyddiant y Lleoliad PopUp yn Stryd Adare yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, a agorodd ei ddrysau’n ddiweddar. Mae’r fenter, a gafodd ei lansio gan Urban Foundry, wedi bod yn rhedeg ochr yn ochr â’r Rhaglen Menter Gymdeithasol a drefnwyd gan Cwmpas.

Cafodd y lleoliad ei sicrhau fel lleoliad dros dro i gynorthwyo busnesau lleol drwy gynnig lleoliad siop am ddim, gweithdai a gweithgareddau. Mae’r digwyddiad mwyaf diweddar yn cynnwys yr arddangosfa lwyddiannus Enfys Art sydd ar agor tan ddydd Sadwrn 11 Mai.

Agorodd y prosiect ddrysau’r siop wag hon yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr, gan wella canfyddiad canol y dref, a chynyddu’r nifer o ymwelwyr. Ar hyn o bryd mae PopUp Wales yn chwilio am denant parhaol i gymryd y lleoliad drosodd; os oes diddordeb gennych, e-bostiwch info@popupwales.com am ragor o fanylion.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan lywodraeth y Du drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

<< Yn ôl at Newyddion